Giới thiệu

Bộ môn Trắc địa tiền thân thuộc tổ Đo vẽ bao gồm: Đo đạc, Hình họa và Vẽ kỹ thuật được thành lập từ ngay sau khi thành lập trường Đại học Giao thông Vận tải. Năm 1971 tổ Đo đạc được tách riêng thành Bộ môn Đo đạc.

Chi tiết...

Nghiên cứu khoa học

Thư viện

Các tiêu chuẩn, thông tư chuyên nghành

QCVN 04: 2009/BTNMT (QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG LƯỚI TỌA ĐỘ) QCVN 04: 2009/BTNMT QCVN 11: 2008/BTNMT (QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG...

Trung tâm CNTĐ

Những hướng nghiên cứu khoa học chính của Bộ môn

Trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học gắn liền thực tiễn, hướng chú trọng nghiên cứu của Bộ môn tập trung vào...

Thông báo

MEDIA