Tin mới nhận - Thông báo lịch học kỳ phụ học kỳ 2 năm học 2014-2015 (học nhu cầu loại 1) - Kết quả điểm thi (môn Trắc địa đại cương, trắc địa công trình, trắc địa) - Thông báo lịch thực tập lớp TT02 từ 29/12/2014-10/01/2015 - THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP (Đợt từ 15/12-27/12/14) - Điểm thi môn TDDC lớp CDB CTCP, T8 K46,47,48 - THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP TRẮC ĐỊA TỪ 17/11-30/11 - Điểm học lại TD+TDDC+TDCT các lớp KTXD + CDBB2-LT+XDDD - YÊU CẦU BẢN VẼ TRONG THỰC TẬP TRẮC ĐỊA - THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG BỘ MÔN - THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP TD (Từ 03/11-15/11/14) CÁC LỚP CT2+CT10 K53


eCMS - Bộ môn Trắc địa
TIN BÀI MỚI:
Cập nhật lúc 9:08 am ngày 4 tháng 3 năm 2015
Thông báo lịch học kỳ phụ học kỳ 2 năm học 2014-2015 (học nhu cầu loại 1)

Danh sách, lớp học, môn học và thời gian học cụ thể sinh viên download tệp tin đính kèm đọc trong thông báo.

Kết quả điểm thi (môn Trắc địa đại cương, trắc địa công trình, trắc địa)
Thông báo lịch thực tập lớp TT02 từ 29/12/2014-10/01/2015

Giới thiệu
GIỚI THIỆU BỘ MÔN TRẮC ĐỊA
Hiện Bộ môn Trắc địa gồm có 15 giảng viên trong đó có 80% giảng viên có trình độ trên đại học gồm 01 Phó Giáo sư, 03 Tiến sỹ, 02 Nghiên cứu sinh, 06 Thạc sỹ và 03 giảng viên đang là học viên cao học, chi bộ Bộ môn hiện có 06 đảng viên.
Các thành viên Bộ môn
Bản tin bộ môn
Thông báo lịch học kỳ phụ học kỳ 2 năm học 2014-2015 (học nhu cầu loại 1)
Danh sách, lớp học, môn học và thời gian học cụ thể sinh viên download tệp tin đính kèm đọc trong thông báo.
THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP (tuần từ 29/09-11/10/14)
THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP (tuần từ 01/09-13/09/14)
Trung tâm Công nghệ trắc địa
THÔNG BÁO
V/v mở lớp học xử lý số liệu lưới trắc địa và thành lập bản đồ địa hình bằng phần mềm
Thông báo mở các lớp đào tạo ngắn hạn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ TRẮC ĐỊA
Khoa học
Tiêu chuẩn khảo sát đường sắt
TCCS 01 : 2010/VNRA do Ban soạn thảo thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Giao thông vận tải (TRICC-JSC) biên soạn. Bộ Giao thông vận tải thẩm tra, Cục Đường sắt Việt Nam công bố theo quyết định số 21/QĐ-CĐSVN ngày 25 tháng 01 năm 2011.
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ
Ngiên cứu ứng dụng máy toàn đạc điện tử và công nghệ GPS trong thi công và khai thác công trình cầu
Hợp tác
Thông báo về việc mời tham dự hội thảo khoa học quốc tế
Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải thông báo về việc mời tham dự hội thảo khoa học quốc tế
Đào tạo
Thông báo lịch thực tập lớp TT02 từ 29/12/2014-10/01/2015
Thông báo lịch thực tập lớp TT02 từ 29/12/2014-10/01/2015 (Các lớp Đường ô tô Sân bay, Đường bộ, Công trình Giao thông TP VN, Đường sắt đô thị K54)
THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP (Đợt từ 15/12-27/12/14)
THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP TRẮC ĐỊA TỪ 17/11-30/11
Kết quả thi
Kết quả điểm thi (môn Trắc địa đại cương, trắc địa công trình, trắc địa)
Gồm có kết quả thi lần 1 của lớp Cầu đường bộ LT K17 và Cầu đường bộ LT VLVHK17 Học lại lớp riêng trắc địa mã 29, 32 của lớp XDDD&CN K16 thuộc Viện Kỹ thuật xây dựng. Học lại lớp riêng trắc địa đại cương mã 193 tại chức khóa 44, 46, 47. Thi lại lần 3 môn trắc địa công trình Phú Thọ.
Điểm thi môn TDDC lớp CDB CTCP, T8 K46,47,48
Điểm học lại TD+TDDC+TDCT các lớp KTXD + CDBB2-LT+XDDD
Thư viện tài liệu
YÊU CẦU BẢN VẼ TRONG THỰC TẬP TRẮC ĐỊA
Yêu cầu bản vẽ trong Thực tập trắc địa
Link download Quy trình khảo sát đường sắt
Phiếu trả lời trắc nghiệm
Tin tức sự kiện
THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG BỘ MÔN
Thông báo chuyển phòng Bộ môn
Thông báo về ý kiến góp ý & thắc mắc của sinh viên
GIẢI PHÁP DẪN ĐƯỜNG HOÀN HẢO
Trao đổi
Thư mời!
hienlv84.uct@gmail.com

Các tin chính

Thông báo lịch học kỳ phụ học kỳ 2 năm học 2014-2015 (học nhu cầu loại 1)
Cập nhật 4/3/2015

Kết quả điểm thi (môn Trắc địa đại cương, trắc địa công trình, trắc địa)
Cập nhật 4/2/2015

Thông báo lịch thực tập lớp TT02 từ 29/12/2014-10/01/2015
Cập nhật 27/12/2014

THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP (Đợt từ 15/12-27/12/14)
Cập nhật 11/12/2014

Điểm thi môn TDDC lớp CDB CTCP, T8 K46,47,48
Cập nhật 17/11/2014

THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP TRẮC ĐỊA TỪ 17/11-30/11
Cập nhật 13/11/2014

Điểm học lại TD+TDDC+TDCT các lớp KTXD + CDBB2-LT+XDDD
Cập nhật 10/11/2014

YÊU CẦU BẢN VẼ TRONG THỰC TẬP TRẮC ĐỊA
Cập nhật 4/11/2014

THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG BỘ MÔN
Cập nhật 29/10/2014

THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP TD (Từ 03/11-15/11/14) CÁC LỚP CT2+CT10 K53
Cập nhật 29/10/2014

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1