Tin mới nhận - Điểm thi TĐĐC, TĐCT và TTTĐ - Link download Quy trình khảo sát đường sắt - THÔNG BÁO (Lịch thi lại 08/03/14: ca 2 buổi sáng) - THÔNG BÁO (Lịch thi lại TC+LT+B2) từ 03/03-08/03/14 - THÔNG BÁO (Lịch thực tập từ 03/03-15/03/14) - Thông báo: Lịch học lại lớp chung cho sinh viên khóa cuối - Điểm thi môn trắc địa đại cương + trắc địa công trình (Tháng 1/2014) - Điểm thi tháng 12/2013: Trắc địa đại cương, trắc địa công trình. - Các chuyên đề thảo luận trắc địa công trình - Điểm thi tháng 11.0213


TÀI LIỆU THAM KHẢO THẢO LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO THẢO LUẬN


1. Lưới thi công:

uploads/file/06_2009_TT%20ve%20xd%20luoi%20toa%20do.pdf

uploads/file/TC%20364_2006%20do%20va%20xu%20ly%20so%20lieu%20GPS.doc

2. Công trình Cầu:

uploads/file/22TCN266-2000(Thi%20cong%20va%20nghiem%20thu%20cau%20cong).DOC

uploads/file/TC%20BT&BTCT%20Toankhoi%20(%20Ch-X).DOC

uploads/file/survey_network_for_CANTHO_bridge.pdf

uploads/file/TCXDVN%2520309%25202004.pdf

3. Công trình đường và đường sắt:

uploads/file/22%20TCN%20263-2000.DOC

4. Xây dựng dân dụng:

uploads/file/Tcnghieng(sua).doc

5. Lưới đo cao trong xây dựng cầu

uploads/cauThanhtri.zip

uploads/cauVamCong.rar

uploads/VinhThinh.rar

uploads/luoidocaoXDcau(1).zip

(còn tiếp)

 

  Bản in

Quay về Thư viện tài liệu

Các bài mới:

Các tin chính

Điểm thi TĐĐC, TĐCT và TTTĐ
Cập nhật 26/3/2014

Link download Quy trình khảo sát đường sắt
Cập nhật 17/3/2014

THÔNG BÁO (Lịch thi lại 08/03/14: ca 2 buổi sáng)
Cập nhật 28/2/2014

THÔNG BÁO (Lịch thi lại TC+LT+B2) từ 03/03-08/03/14
Cập nhật 28/2/2014

THÔNG BÁO (Lịch thực tập từ 03/03-15/03/14)
Cập nhật 28/2/2014

Thông báo: Lịch học lại lớp chung cho sinh viên khóa cuối
Cập nhật 11/2/2014

Điểm thi môn trắc địa đại cương + trắc địa công trình (Tháng 1/2014)
Cập nhật 23/1/2014

Điểm thi tháng 12/2013: Trắc địa đại cương, trắc địa công trình.
Cập nhật 25/12/2013

Các chuyên đề thảo luận trắc địa công trình
Cập nhật 9/12/2013

Điểm thi tháng 11.0213
Cập nhật 30/11/2013

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1