a. Đào tạo: 

Trung tâm thường xuyên mở các lớp đào tạo về:

+ Autocad cơ bản và nâng cao;

+ Các phần mềm chuyên ngành Trắc địa, GIS:

- Phần mềm bình sai lưới Trắc địa, xử lý số liệu đo chi tiết thành lập Bản đồ địa hình, vẽ mặt cắt dọc, mặt cắt ngang: DPSurvey, HHmaps, ...

- Phần mềm bình sai lưới GPS: TBC, TTC, Compass, HGO, ....

+ Đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng sử dụng các loại máy Toàn đạc điện tử, GPS, thủy chuẩn, .... và các công tác trắc địa trong xây dựng công trình.

b. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới trong Trắc địa;

c. Sản xuất thử nghiệm các sản phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu;

d. Các hoạt động sản xuất:

- Khảo sát xây dựng: Khảo sát địa hình các công trình xây dựng: thành lập bản đồ địa hình các loại phục vụ cho công tác lập quy hoạch, thiết kế các công trình.

- Thành lập mạng lưới trắc địa công trình: Thành lập mạng lưới tọa độ và độ cao phục vụ cho công tác khảo sát-thiết kế, thi công các công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Quan trắc chuyển dịch công trình: Quan trắc chuyển dịch công trình (quan trắc lún và chuyển dịch ngang) các công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Tư vấn giám sát trắc địa trong xây dựng các công trình: Thay mặt chủ đầu tư, giám sát công tác trắc địa trong quá trình xây dựng các công trình nhằm đảm bảo đúng yêu cầu độ chính xác của công tác trắc địa, từ đó giúp cho công tác thi công công trình đúng với thiết kế đề ra.

 

Thông báo

MEDIA