Công trình tuyến tàu điện ngầm Metro Bến Thành-Suối Tiên (Tuyến số 1) là công trình trọng điểm của TP Hồ Chí Minh cũng như của Việt Nam, nằm trong dự án Tuyến đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh.

Thông báo

MEDIA