THÔNG BÁO
V/v mở lớp học sử dụng thiết bị đo đạc và xử lý số liệu trong xây dựng công trình


Nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng các loại thiết bị đo đạc hiện đại cho các sinh viên chuẩn bị ra trường, đáp ứng được yêu cầu của công tác trắc địa trong xây dựng công trình giao thông. Trung tâm Công nghệ Trắc địa liên tục mở các lớp “Sử dụng thiết bị đo đạc hiện đại và xử lý số liệu đo trong xây dựng công trình”.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

·          Kỹ năng sử dụng thành thạo các loại máy toàn đạc điện tử, thủy chuẩn điện tử, công nghệ GPS, …

·          Ứng dụng máy toàn đạc điện tử, thủy chuẩn điện tử, công nghệ GPS, … trong công tác trắc địa ở các giai đoạn: khảo sát – thiết kế, thi công và quan trắc công trình.

·          Xử lý số liệu đo từ máy toàn đạc điện tử, thủy chuẩn điện tử, công nghệ GPS trong việc thành lập lưới trắc địa, đo vẽ bản đồ, mặt cắt.

LỢI ÍCH KHI THAM DỰ KHÓA HỌC

·          Được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học do Trung tâm Công nghệ Trắc địa cấp.

·          Biết cách sử dụng thành thạo các loại máy toàn đạc điện tử, thủy chuẩn điện tử, công nghệ GPS.

·          Biết cách xử lý số liệu đo từ máy toàn đạc điện tử, thủy chuẩn điện tử, công nghệ GPS trong công tác thành lập lưới khống chế trắc địa, thành lập bản đồ địa hình, mặt cắt, …

·          Biết được nội dung, quy trình thực hiện công tác trắc địa trong các giai đoạn khảo sát-thiết kế, thi công và quan trắc công trình.

CẤU TRÚC KHÓA HỌC

·          Phần lý thuyết: Giới thiệu về cấu tạo, hoạt động và các chương trình đo của máy toàn đạc, máy thủy chuẩn điện tử, công nghệ GPS.

·           Phần thực hành: Bao gồm các bài thực hành đo trực tiếp trên máy máy toàn đạc điện tử, máy thủy chuẩn điện tử, công nghệ GPS với định hướng là các yêu cầu của công tác trắc địa trong xây dựng công trình.

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

·          Là sinh viên năm cuối các khoa: Công trình, Kỹ thuật Xây dựng;

·          Có kiến thức cơ bản về Trắc địa;

·          Đã biết sử dụng máy kinh vĩ, thủy bình.

LIÊN HỆ

- Thầy Công:       Tel. 0963968228 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Thầy Học:          Tel. 0963814555 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

MEDIA