TT

Nội dung

Tác giả

Năm

1

Bài giảng Trắc địa Đại cương

Trần Đắc Sử

2011

2

Bài giảng Trắc địa Công trình

Hồ Sỹ Diệp

2012

3

Bài giảng GIS

Nguyễn Thùy Linh

2013

4

Bài giảng Trắc địa Đại cương

Hồ Thị Lan Hương

2015

5

Bài giảng Công nghệ và Phương pháp xử lý số liệu

Trần Đắc Sử

2012

6

Kỹ thuật quan trắc công trình

Hồ Lan Hương

2015

7

Hướng dẫn thực hành Trắc địa

Nguyễn Văn Chính

2014

8

Công nghệ mới trong trắc địa

Trần Quang Học

2015

       

Phần nội dung các bài giảng xin liên hệ Bộ môn Trắc địa, Phòng 402, nhà A6 ĐH GTVT.

 

Thông báo

MEDIA