Trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học gắn liền thực tiễn, hướng chú trọng nghiên cứu của Bộ môn tập trung vào ba lĩnh vực chính như sau:

1. Trắc địa công trình

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS, UAV, Scanner 3D, Máy toàn đạc điện tử trong thành lập mạng lưới trắc địa công trình, thành lập bản đồ địa hình.

2. Quan trắc công trình

- Nghiên cứu thiết kế, xây dựng các hệ thống quan trắc liên tục hoặc theo chu kỳ cho các công trình Cầu, đường, đường hầm, công trình xây dựng dân dụng, Công trình thủy lợi, Sân bay bên cảng, ...

3. Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu công trình.

Cụ thể một số hướng chính như sau:

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS kết hợp toàn đạc điện tử khi thành lập mạng lưới trắc địa công trình có độ chính xác cao.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bay chụp UAV trong thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn.

- Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống quan trắc tự động bằng công nghệ GPS.

- Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống quan trắc tự động bằng máy toàn đạc tự động Robotic.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong quy hoạch cơ sở hạ tầng.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý các công trường xây dựng;

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý hệ thống giao thông của khu vực, tỉnh thành phố, quản lý hành chính…

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý và phân tích lưu lượng phương tiện giao thông của khu vực, tuyến đường, quận huyện..

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý đánh giá tác động môi trường (ô nhiễm, khí thải, tác động của xây dựng công trình…)

- Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật GIS trong xây dựng bản đồ chuyên đề tỷ lệ lớn phục vụ xây dựng.

- Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật GIS trong nghiên cứu đánh giá ngập lụt của một khu vực.

 

 

Thông báo

MEDIA