Bộ môn Trắc Địa - Khoa Công Trình - ĐH GTVT
Địa chỉ:
Phòng 402 nhà A6, Trường Đại học Giao Thông Vận Tải, số 3, Cầu Giấy
Hà Nội
Việt Nam
Điện thoại:
(+84) 4.37663441
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.