Bộ môn Trắc địa tiền thân thuộc tổ Đo vẽ bao gồm: Đo đạc, Hình họa và Vẽ kỹ thuật được thành lập từ ngay sau khi thành lập trường Đại học Giao thông Vận tải. Năm 1971 tổ Đo đạc được tách riêng thành Bộ môn Đo đạc. Từ năm 1996 đến nay, Bộ môn đo đạc được đổi tên thành Bộ môn Trắc địa, là thành viên của khoa Công trình.

Bộ môn có chức năng và nhiệm vụ giảng dạy các môn học trong lĩnh vực Trắc địa công trình, GIS cho sinh viên các ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng, Kinh tế xây dựng. Chuyên sâu Địa tin học công trình cho học viên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Ngoài ra Bộ môn còn có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực trắc địa công trình thông qua Trung tâm Công nghệ Trắc địa.

Bộ môn Trắc địa là một tập thể đoàn kết nhất trí cao, có bề dày thành tích trong giảng dạy và trong nghiên cứu khoa học, nhiều năm được nhận danh hiệu thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục vào Đào tạo, được nhận bằng khen về Nghiên cứu khoa học công nghệ, 01 thầy giáo được nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú và nhiều thầy, cô giáo được nhận bằng khen của Bộ, của Trường trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

 

Thông báo

MEDIA