Bộ môn có hai chức năng và nhiệm vụ chính đó là đào tạo và nghiên cứu khoa học:

1. Đào tào:

Bộ môn hiện đang giảng dạy các môn học cho sinh chuyên ngành thuộc Khoa Công trình, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Viện Kỹ thuật Xây dựng, Khoa Kinh tế và Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải bao gồm: Trắc địa Đại cương, Trắc địa Công trình, Hệ thống thông tin địa lý GIS, Thực tập Trắc địa. Và môn Kỹ thuật Quan trắc Công trình cho học viên cao học khoa Công trình. Hàng năm, Bộ môn tham gia đào tạo trung bình 7000 lượt sinh viên bậc đại học và 300 học viên cao học.

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường, trong thời gian tới Bộ môn sẽ mở chuyên ngành đào tạo “Địa tin học công trình giao thông” để đào tạo kỹ sư chuyên sâu về công tác trắc địa trong xây dựng công trình và ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý GIS trong xây dựng, quản lý công trình giao thông.

Kỹ sư tốt nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông chuyên ngành Địa tin học công trình giao thông có kiến thức chuyên môn chung về ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, hiểu nội dung thiết kế, công tác tổ chức thi công công trình giao thông; có khả năng thực hiện và giám sát toàn bộ công tác trắc địa trong xây dựng công trình giao thông, có kiến thức cơ bản để triển khai thực hiện một dự án GIS trong lĩnh vực giao thông (giao thông thông minh, quản lý cơ sở hạ tầng giao thông, quản lý tổ chức giao thông, quản lý tiến độ thi công, phục vụ quy hoạch và giải phóng mặt bằng giao thông…). Có khả năng thực hiện các nghiên cứu và chuyển giao công nghệ liên quan đến chuyên ngành và ngành đào tạo.

2. Về công tác nghiên cứu khoa học

Trong thời gian gần đây các giảng viên trong Bộ môn đã thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Trường về lĩnh vực trắc địa công trình, GIS và hướng dẫn nhiều sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải Vifotech, các giải của trường. Bộ môn còn tham gia ứng dụng và triển khai công nghệ trắc địa trong xây dựng công trình ngoài sản xuất như các công tác đo vẽ bản đồ địa hình, khảo sát thiết kế, kiểm định, quan trắc nhiều công trình đường, cầu, nhà cao tầng, hầm, sân bay…

Để thuận lợi cho việc nghiên cứu và triển khai công nghệ, năm 2011 bộ môn đã thành lập “Trung tâm công nghệ Trắc địa” với các chức năng: Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ về trắc địa; Sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ; Dịch vụ khoa học và công nghệ…

Trong thời gian tới, định hướng nghiên cứu khoa học của Bộ môn chú trọng đến các lĩnh vực mang tính ứng dụng cao trong thực tế:

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đo đạc hiện đại trong xây dựng các công trình;

- Nghiên cứu hệ thống SHM; robotic (toàn đạc điện tử tự động); công nghệ GPS trong quan trắc liên tục (monitoring) và định kỳ cầu lớn, hầm, đường, đập thủy điện.

- Nghiên cứu ứng dụng GIS trong quản lý và xây dựng cơ sở hạ tầng và đánh giá tác động của môi trường, biến đổi khí hậu đến công trình giao thông.

 

Thông báo

MEDIA