Trải qua quá trình hình thành và phát triển, đến nay số cán bộ giảng viên trong Bộ môn gồm có 15 người trong đó có 1 Phó giáo sư, 4 Tiến sỹ, 10 Thạc sỹ, phần lớn đã và đang làm nghiên cứu sinh tại các nước Anh, Nhật Bản LB Nga và ở trong nước.

Bộ môn có quan hệ hợp tác chặt chẽ với các trường đại học, các viện nghiên cứu, các công ty có cùng chuyên ngành ở trong và ngoài nước:

Bộ môn có hai chức năng và nhiệm vụ chính đó là đào tạo và nghiên cứu khoa học:

Bộ môn Trắc địa tiền thân thuộc tổ Đo vẽ bao gồm: Đo đạc, Hình họa và Vẽ kỹ thuật được thành lập từ ngay sau khi thành lập trường Đại học Giao thông Vận tải. Năm 1971 tổ Đo đạc được tách riêng thành Bộ môn Đo đạc.

Thông báo

MEDIA